0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
10: گفتگوی موثر
11

Mavara podcast ماورا - 10: گفتگوی موثر

راوی:

کانال:
Mavara podcast ماورا

درباره این اپیزود
این اپیزود به نقش گفتگوی موثر در رابطه اختصاص دارد.  به اینکه چه عناصری در یک گفتگو باید مورد توجه باشند تا فضای یک گفتگو متحول شود و در اون ارتباط فضای رشد و بالندگی به وجود بیاید. چگونه گفتگوهای روزانه ما از روزمرگی و یکنواختی به امکانی برای صمیمت و رشد تبدیل می‌شود؟ یک گفتگوی موثر چه خصوصیاتی دارد و چطور می‌شود هر نوع گفتگویی را به فرصتی منحصر به‌ فرد برای شنیدن و شنیده شدن تبدیل کرد.

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۲۰:۲۶

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
10: گفتگوی موثر
10: گفتگوی موثر
این اپیزود به نقش گفتگوی موثر در رابطه اختصاص دارد.  به اینکه چه عناصری در یک گفتگو باید مورد توجه باشند تا فضای یک گفتگو متحول شود و در...