0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
۲۸: مواجهه کسب و کارها با فضای عدم قطعیت
29

Mavara podcast ماورا - ۲۸: مواجهه کسب و کارها با فضای عدم قطعیت

راوی:

کانال:
Mavara podcast ماورا

درباره این اپیزود
بسیاری از ما در خصوص عدم قطعیت در جهان صحبت می‌کنیم ولی نحوه اداره کسب و کارمان منطبق با این شرایط نیست. در این قسمت در خصوص مواجهه‌ی ما در کسب و کار با عدم قطعیت صحبت کردیم.

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۲۲:۲۶

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
۲۸: مواجهه کسب و کارها با فضای عدم قطعیت
۲۸: مواجهه کسب و کارها با فضای عدم قطعیت
بسیاری از ما در خصوص عدم قطعیت در جهان صحبت می‌کنیم ولی نحوه اداره کسب و کارمان منطبق با این شرایط نیست. در این قسمت در خصوص مواجهه‌ی ما در...