0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
۳۰ : انگاره اجتناب از زیان
31

Mavara podcast ماورا - ۳۰ : انگاره اجتناب از زیان

راوی:

کانال:
Mavara podcast ماورا

درباره این اپیزود
طالعات مختلف نشان می دهد که تمایل افراد در اجتناب از زیان به مراتب بیشتر است تا تمایل به سود بدست آوردن. این مساله موجب می شود که در موقع کاهش قیمتها، تولید کننده، تاجر و یا معامله گر، موجودی خود را حفظ کند. دلیل این مساله این است که فعالان اقتصادی بیشتر تمایل دارند که زیان نکنند تا اینکه سود کنند. این مساله زیر عنوان انگاره “اجتناب از زیان” مورد گفتگو و واکاوی قرار گرفته است. در این اپیزود علت این رفتار بررسی می شود و به فعالان اقتصادی پیشنهاد م

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۲۰:۴۳

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
۳۰ : انگاره اجتناب از زیان
۳۰ : انگاره اجتناب از زیان
مطالعات مختلف نشان می دهد که تمایل افراد در اجتناب از زیان به مراتب بیشتر است تا تمایل به سود بدست آوردن. این مساله موجب می شود که در موقع...