0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
۳۶: زندگی با نمودها
37

Mavara podcast ماورا - ۳۶: زندگی با نمودها

راوی:

کانال:
Mavara podcast ماورا

درباره این اپیزود
ینکه ما با واقعیت ها زندگی می‌کنیم یا با نمود واقعیت‌ها، برای ما تفاوت زیادی می‌کند. انگار دو جهان داریم، یکی جهان “بود” واقعیت‌ها و دیگری جهانِ”نمود” واقعیت‌ها. اگر فکر کنیم که با بود واقعیتها داریم زندگی می‌کنیم زندگی پر از گرفتاری و مساله می‌شود و اگر با نمود واقعیتها زندگی کنیم زندگی پر از فرصت می‌شود. این اپیزود به این دو رویکرد می‌پردازد و مسایل پاندمیک کرونا، مساله برنامه‌ریزی، پیش‌بینی، ارزهای دیجیتال، دیکتاتوری، شانس، نوروز، مشکل و شکل ن

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۲۹:۳۷

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
۳۶: زندگی با نمودها
۳۶: زندگی با نمودها
اینکه ما با واقعیت ها زندگی می‌کنیم یا با نمود واقعیت‌ها، برای ما تفاوت زیادی می‌کند. انگار دو جهان داریم، یکی جهان “بود” واقعیت‌ها و...