0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
۳۹: دغدغه‌ها و نوع بودن و عمل‌کردن ما
40

Mavara podcast ماورا - ۳۹: دغدغه‌ها و نوع بودن و عمل‌کردن ما

راوی:

کانال:
Mavara podcast ماورا

درباره این اپیزود
آنچه در خصوص آن دغدغه داریم و برایمان اهمیت اساسی دارد چیست؟ تاثیر این دغدغه مندی چیست ؟ چگونه موجب قصدمندی و حرکت می‌شود؟

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۵:۴۳

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
۳۹: دغدغه‌ها و نوع بودن و عمل‌کردن ما
۳۹: دغدغه‌ها و نوع بودن و عمل‌کردن ما
آنچه در خصوص آن دغدغه داریم و برایمان اهمیت اساسی دارد چیست؟ تاثیر این دغدغه مندی چیست ؟ چگونه موجب قصدمندی و حرکت می‌شود؟