0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
۴۵:‌ رییسی در دولت و ما در گردباد تحول
46

Mavara podcast ماورا - ۴۵:‌ رییسی در دولت و ما در گردباد تحول

راوی:

کانال:
Mavara podcast ماورا

درباره این اپیزود
ا انتخاب رییس جمهور جدید این بحث در میان مردم گفتگو می شود که چهار سال آینده اقتصاد ایران به کدام سو می رود. گروهی از اقتصاددانان برآوردی از تهدیدها و فرصت های چهارسال آینده برشمرده اند و گروهی دیگر معتقدند که وضعیت اقتصادی خرابتر خواهد شد. در این اپیزود کلیات تحولات چهارساله اقتصاد کشور با یاری از گفتگوهای تحول مورد بحث قرار می گیرد و کلیت تصویری از اقتصاد ایران ارایه می شود. در این اپیزود فهم وجودی به عنوان مفهومی برای توضیح تحولات اقتصادی مورد

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۴۰:۳۱

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
۴۵:‌ رییسی در دولت و ما در گردباد تحول
۴۵:‌ رییسی در دولت و ما در گردباد تحول
با انتخاب رییس جمهور جدید این بحث در میان مردم گفتگو می شود که چهار سال آینده اقتصاد ایران به کدام سو می رود. گروهی از اقتصاددانان برآوردی...