0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
۵۲: روراستی و گشودگی
53

Mavara podcast ماورا - ۵۲: روراستی و گشودگی

راوی:

کانال:
Mavara podcast ماورا

درباره این اپیزود
قداماتی که ما پیوسته انجام می‌دهیم برای «بد به نظر نرسیدن» یا مصلحت اندیشی متداولی که منجر به کم رنگ کردن وجهی از موضوعات و پررنگ کردن بخشی دیگر می‌شود یا آنچه ما تا کنون به آن دسترسی نداشته‌ایم ولی از یک ناروراستی آمده است قد ما را در مواجه با زندگی کوتاه کرده است. در این اپیزود باهم می‌بینیم که روراستی با ناروراستی‌هایمان چگونه ما را برای کشف فرصت‌ها گشوده می‌کند.   گوینده: خشایار پاکفر khashayar@mavara.center   برای مشاهده نظرات مخاطبان درباره

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۸:۳۶

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
۵۲: روراستی و گشودگی
۵۲: روراستی و گشودگی
اقداماتی که ما پیوسته انجام می‌دهیم برای «بد به نظر نرسیدن» یا مصلحت اندیشی متداولی که منجر به کم رنگ کردن وجهی از موضوعات و پررنگ کردن...