0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
فصل ۲، قسمت ۵: صحبت در باب پیوند و ارتباط بین بخش‌های گوناگون و همچنین کارخانه
19

پادکست راهبر - فصل ۲، قسمت ۵: صحبت در باب پیوند و ارتباط بین بخش‌های گوناگون و همچنین کارخانه

راوی:

کانال:
پادکست راهبر

درباره این اپیزود
ارها پیش آمده که مشکلات بزرگی در یک شرکت رخ داده که پس از بررسی‌ها مشخص شده می‌شد با یک اطلاع‌رسانی و هماهنگی ساده از اون پیش‌گیری کرد. این موضوع بسیار ساده با پیاده‌سازی مدیریت فرآیند و یک سری الگوهای ارتباط سازمانی کاملن قابل پیشگیری هستند و ما در این قسمت می‌خوایم درباره‌ی همین پیوند بین بخش‌ها - از جمله دفتر و کارخانه - صحبت کنیم. نمونه‌هایی ر از رخدادهایی که حتا در شرکت‌های خیلی بزرگ پیش آمده و زیان میلیاردی به بار آمده از این ناهماهنگی‌ها ر

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۳۴:۴۵

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
فصل ۲، قسمت ۵: صحبت در باب پیوند و ارتباط بین بخش‌های گوناگون و همچنین کارخانه
فصل ۲، قسمت ۵: صحبت در باب پیوند و ارتباط بین بخش‌های گوناگون و همچنین کارخانه
ارها پیش آمده که مشکلات بزرگی در یک شرکت رخ داده که پس از بررسی‌ها مشخص شده می‌شد با یک اطلاع‌رسانی و هماهنگی ساده از اون پیش‌گیری کرد. این موضوع بسیار ساده با پیاده‌سازی مدیریت فرآیند و یک سری الگوهای ارتباط سازمانی کاملن قابل پیشگیری هستند و ما در