0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
۴۵: نقش مطالبه‌گری در بهبود فضای اقتصاد ایران چیست؟
46

Sekke Podcast | پادکست سکه - ۴۵: نقش مطالبه‌گری در بهبود فضای اقتصاد ایران چیست؟

راوی:

کانال:
Sekke Podcast | پادکست سکه

درباره این اپیزود
پیزود چهل‌وپنجم پادکست سکه"نقش مطالبه‌گری در بهبود فضای اقتصاد ایران چیست؟"توسعه کشور نیازمند زمان، صبر‌، تلاش و کوشش همگان است. برای ظهور و شکوفایی یک کشور مقتدر، حکومت و جامعه باید قوی باشند. به حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار کند، قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد. به جامعه قوی نیاز داریم تا حکومت قوی را متوازن کند و به بند کشد. این توازن، محصول نه یک لحظه انقلابی، بلکه میوه مبارزه‌ی دائمی میان این دو است.مردم چه مطال

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۱:۱۸:۱۸

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
۴۵: نقش مطالبه‌گری در بهبود فضای اقتصاد ایران چیست؟
۴۵: نقش مطالبه‌گری در بهبود فضای اقتصاد ایران چیست؟