0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
اپیزود یازدهم - بدون لب خندیدن قسمت دوم
11

On podcast پادکست آن - اپیزود یازدهم - بدون لب خندیدن قسمت دوم

راوی:

کانال:
On podcast پادکست آن

درباره این اپیزود
اپیزود یازدهم پادکست "آن"، دومین قسمت مینی‌سریال بدون لب خندیدن، داستان واقعی یوسفه که شونزده سالگی به جنگ میرهپی‌نوشت: در قسمتی از داستان به اشتباه به جای فرودگاه مهرآباد از فرودگاه امام نام برده میشه.حمایت از خارج از کشور: https://www.buymeacoffee.com/onpodcastآهنگ‌های استفاده شده: The Last of Us Theme Song Bibo No Aozora - Endless Flight - Babel soundtrack Hans Zimmer - The oil Crows in the rain - Chapter VII - The End Imaginecamz - Where's m

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۳۵:۳۹

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
اپیزود یازدهم - بدون لب خندیدن قسمت دوم
اپیزود یازدهم - بدون لب خندیدن قسمت دوم
پیزود یازدهم پادکست "آن"، دومین قسمت مینی‌سریال بدون لب خندیدن، داستان واقعی یوسفه که شونزده سالگی به جنگ میره پی‌نوشت: در قسمتی از داستان به اشتباه به جای فرودگاه مهرآباد از فرودگاه امام نام برده میشه. حمایت از خارج از کشور: https://www.buymeaco