0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
اپیزود ویژه - میتوس (3) - ادامه خدایان نورس
30

Saga - اپیزود ویژه - میتوس (3) - ادامه خدایان نورس

راوی:

کانال:
Saga

درباره این اپیزود
--میتوس پروژه ای از پادکست ساگا-- در قسمت سوم میتوس معرفی خدایان اساطیر نورس  رو ادامه خواهیم داد.

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۲۱:۳۴

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
اپیزود ویژه - میتوس (3) - ادامه خدایان نورس
اپیزود ویژه - میتوس (3) - ادامه خدایان نورس
--میتوس پروژه ای از پادکست ساگا-- در قسمت سوم میتوس معرفی خدایان اساطیر نورس  رو ادامه خواهیم داد.