0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
اپیزود هجدهم - اساطیر آزتک - پنجمین خورشید
31

Saga - اپیزود هجدهم - اساطیر آزتک - پنجمین خورشید

راوی:

کانال:
Saga

درباره این اپیزود
داستان آفرینش جهان در اساطیر آزتک که در اون با خدایانی مثل کتزال کواتل، تزکاتلیپوکا و ویتزیلوپوچتلی آشنا خواهیم شد. (بله تلفظ این اسمها همونقدر که فکرش رو می کنید سخته!) ــــــــــــــــــــــــــــــــ موزیک: Eternal Return to The Origin - Xavier Quijas Yxayotl Tezcatlipoca Y Fuego - Xavier Quijas Yxayotl City of The Gods - Xavier Quijas Yxayotl ــــــــــــــــــــــــــــــــ ساگا در تلگرام ساگا در اینستاگرام ساگا در توییتر

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۵۵:۵۶

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
اپیزود هجدهم - اساطیر آزتک - پنجمین خورشید
اپیزود هجدهم - اساطیر آزتک - پنجمین خورشید
استان آفرینش جهان در اساطیر آزتک که در اون با خدایانی مثل کتزال کواتل، تزکاتلیپوکا و ویتزیلوپوچتلی آشنا خواهیم شد. (بله تلفظ این اسمها همونقدر که فکرش رو می کنید سخته!) ــــــــــــــــــــــــــــــــ موزیک: Eternal Return to The Origin - Xavier Qu.