0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
13-5 : داستان رشدینو (مهمان: امیرحسین ثقه الاسلامی - بابا رشدینو  )
102

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی - 13-5 : داستان رشدینو (مهمان: امیرحسین ثقه الاسلامی - بابا رشدینو )

راوی:

کانال:
رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی

درباره این اپیزود
رادیو رشدینو فصل 5 - قسمت 13 (قسمت 100) مهمانینو: امیرحسین ثقه الاسلامی چکیده قسمت سیزدهم: yun.ir/rvefwf در این قسمت با موسس رشدینو گپ زدیم که اصلا داستان رشدینو چه بود و امیرحسین اسلامی که بود و چه کرد ؟

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۱:۳۰:۳۸

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
13-5 : داستان رشدینو (مهمان: امیرحسین ثقه الاسلامی - بابا رشدینو  )
13-5 : داستان رشدینو (مهمان: امیرحسین ثقه الاسلامی - بابا رشدینو )