0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
راوی - قسمت32
62

RADIUMMYRADIO/رادیوم - راوی - قسمت32

راوی:

کانال:
RADIUMMYRADIO/رادیوم

درباره این اپیزود
در این شماره از راوی داستانی از نویسنده تاجیکستان فردوس اعظم را روایت کردیم . این داستان در مجله داستان و سفر نشر و در کتاب حکایه ها ( در ایران با نام نوحه دارکوب) منتشر شداصطلاحات:  نول:نوکتکلیف:تعارفنامگم:منظور مواد مخدرکورپه:تشک . روپوشمینه:مغزحاجتخانه:دستشوییچپر:برجسته گوشدیهه:روستاتازه کردن:صاف کردنپف:پوکچرخ کرسی:ویلچرلت:کتکمغاربسته:کپک زدهپنجره:میلهمیده:خرد

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۲۲:۵۵

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
راوی - قسمت32
راوی - قسمت32