0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
کتابخوار - قسمت26
59

RADIUMMYRADIO/رادیوم - کتابخوار - قسمت26

راوی:

کانال:
RADIUMMYRADIO/رادیوم

درباره این اپیزود
شرایط بحرانی در یک جامعه گاهی سبب می‌شود طرز تفکرهای افراد تحت تاثیر مکتب‌های سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه قرار بگیرد. تصمیمات غیرانسانی یکی از نتایج ناگوار این اندیشه‌ها بر روح و روان آلمانیان در طی جنگ جهانی دوم بود. کاترین کرسمن تیلور در کتاب گیرنده شناخته نشد داستان پسری عدالت‌طلب را توصیف می‌کند که به سبب حضورش در آلمان و زندگی در جامعه‌ی دیکتاتوری ماهیت انسانی را زیر پا می‌گذارد

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۲۳:۰۹

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
کتابخوار - قسمت26
کتابخوار - قسمت26