0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
کتابخوار-قسمت21
43

RADIUMMYRADIO/رادیوم - کتابخوار-قسمت21

راوی:

کانال:
RADIUMMYRADIO/رادیوم

درباره این اپیزود
در کتابخوار این هفته دو کتاب از استفان کاوی به نام های 7 عادت مردمان موثر و عادت هشتم را معرفی کردم که درباره عادتهای مهم و مفید افراد موفق صحبت کرده .این کتابها در دسته توسعه فردی جای میگیرند چون توسعه فردی بدون داشتن عادات مفید و موثر امکان پذیر نیست .

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۲۰:۳۹

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
کتابخوار-قسمت21
کتابخوار-قسمت21