0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
کتابخوار-18
37

RADIUMMYRADIO/رادیوم - کتابخوار-18

راوی:

کانال:
RADIUMMYRADIO/رادیوم

درباره این اپیزود
در کتابخوار این هفته رمان گرگهای دوندر نوشته ی سیامک هروی را معرفی کردیم.این رمان،بازتاب جنگ،قتل، غارت و بحران چندساله افغانستان است که کرکتر های دولت، مجاهد، طالب، دزد و راهگیر، قاچاقچی و اختطاف گر همه در آن دستی داشته اند.اساسا گرگ های دوندر این پرسش ها را مطرح می کند: آیا فراموش کردن گذشته ممکن است؟ آیا مردم می بخشند؟ مردم فراموشکارند یا بخشنده؟ کرکتر های اصلی بحران در افغانستان چه کسانی اند؟ و سهم کرکتر های حاشیه یی در تداوم نابه سامانی ها چ

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۲۴:۴۷

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
کتابخوار-18
کتابخوار-18