0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
راوی-قسمت12
24

RADIUMMYRADIO/رادیوم - راوی-قسمت12

راوی:

کانال:
RADIUMMYRADIO/رادیوم

درباره این اپیزود
در بین مردم چیزهایی وجود دارند که سینه به سینه نقل شدند.ما هیچ تفسیری درباره آنها ارایه نمیدهیم چرا که برخی از این داستانها سر به اسطوره میزنند.یکی از داستانهای شیرینی که بین مردم افغانستان به صورت نظم و نثر نقل میشود ماجرای مسلمان شدن شاه بربر به دست قشمشم یا حضرت علی (ع) است

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۲:۵۳

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
راوی-قسمت12
راوی-قسمت12