0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
کتابخوار-قسمت6
10

RADIUMMYRADIO/رادیوم - کتابخوار-قسمت6

راوی:

کانال:
RADIUMMYRADIO/رادیوم

درباره این اپیزود
در این اپیزود سه گانه دختران کابلی رو بررسی کردیم.ماجرای دختری که برای گذران زندگی خانواده در زمان طالبان مجبور میشه خودش رو به شکل پسرها در بیاره

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۲۱:۲۴

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
کتابخوار-قسمت6
کتابخوار-قسمت6