0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
کتابخوار-قسمت4
6

RADIUMMYRADIO/رادیوم - کتابخوار-قسمت4

راوی:

کانال:
RADIUMMYRADIO/رادیوم

درباره این اپیزود
این قسمت کتابخوار به معرفی کتاب دختر وزیر که درباره جنگ هزاره ها در زمان عبدالرحمان جابر هست پرداخنه

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۸:۳۱

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
کتابخوار-قسمت4
کتابخوار-قسمت4