0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
قسمت سوم: انتخاب - رادیو ویدار
3

آژانس ویدار | دیجیتال مارکتینگ - قسمت سوم: انتخاب - رادیو ویدار

راوی:

کانال:
آژانس ویدار | دیجیتال مارکتینگ

درباره این اپیزود
یک انتخاب دقیق یک نتیجه بهینه برای یک عمربرای انتخاب یک شغل نیاز به چه دانشی یا آگاهی هایی داریم ؟هر چه دید وسیع تری از عامل هایی که در شغل ما و زندگی شخصی ما تاثیردارند، داشته باشیم می توانیم یک انتخاب دقیق تر برای توسعه فضای کاری و فضای کلی زندگی خود داشته باشیم.مهم ترین بخش هر شناخت نیاز از نظر ما:شناخت فردیآشنایی با ذات شغل و معناهاشناخت کارها و تفکر یک سیستماستفاده از تجارب و کسب دانشتجزیه و تحلیل یک شغل از دید کارمند و کارفرمااین موارد اس

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۳۶:۴۶

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
قسمت سوم: انتخاب - رادیو ویدار
قسمت سوم: انتخاب - رادیو ویدار