0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
منارۀ چهارم: طراحی محققانه
4

Radio Zarir | رادیو ظریر - منارۀ چهارم: طراحی محققانه

راوی:

کانال:
Radio Zarir | رادیو ظریر

درباره این اپیزود
این مناره بر نقش پژوهش در طراحی می‌تابد. تحقیق کردن یعنی چه؟ یک طراح چه نیازی به مطالعه و پژوهش دارد؟ آیا خط کشیدن بدون مطالعه با خط کشیدن مطالعه‌محور تفاوت می‌کند؟ چه زمانی یک طراح کار پژوهشگران را انجام می‌دهد؟

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۲۷:۲۵

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
منارۀ چهارم: طراحی محققانه
منارۀ چهارم: طراحی محققانه
این مناره بر نقش پژوهش در طراحی می‌تابد. تحقیق کردن یعنی چه؟ یک طراح چه نیازی به مطالعه و پژوهش دارد؟ آیا خط کشیدن بدون مطالعه با خط کشیدن مطالعه‌محور تفاوت می‌کند؟ چه زمانی یک طراح کار پژوهشگران را انجام می‌دهد؟