0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
منارۀ نهم: شارت
9

Radio Zarir | رادیو ظریر - منارۀ نهم: شارت

راوی:

کانال:
Radio Zarir | رادیو ظریر

درباره این اپیزود
این مناره بر شارت در طراحی و معماری می‌تابد. شارت به چه معناست؟ در فرآیند طراحی چه نقشی دارد؟ یک شارت موفق چه خصوصیاتی دارد؟ مزایا و مضرات استفاده از شارت در فرآیند طراحی چیست؟

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۴:۴۴

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
منارۀ نهم: شارت
منارۀ نهم: شارت
این مناره بر شارت در طراحی و معماری می‌تابد. شارت به چه معناست؟ در فرآیند طراحی چه نقشی دارد؟ یک شارت موفق چه خصوصیاتی دارد؟ مزایا و مضرات استفاده از شارت در فرآیند طراحی چیست؟