0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
رادیو سیگنال | توقفِ خروجِ پولِ حقیقی! | چهارشنبه 26 آبان
115

سیگنال | signal - رادیو سیگنال | توقفِ خروجِ پولِ حقیقی! | چهارشنبه 26 آبان

راوی:

کانال:
سیگنال | signal

درباره این اپیزود
زرگان اقتصاد معتقدند، شرایط اقتصادی یک کشور آخرین نمودش در بازار بورس آن کشور خواهد بود. درواقع سوالی که برای خیلی از فعالین بازار به وجود می‌آید این هست که اگر واقعا نمادهای بورس ارزنده هستند پس چرا این روند کاهشی هر روزه قیمتِ سهام تمام نمی‌شود؟ توجه کنید دوستان، درواقع وقتی یک روند نزولی، فرسایشی و ادامه‌دار می‌شود، همبستگیِ نمادها با روند منفیِ کلیت بازار بیشتر می‌شود و ترس، تردید و خستگی خریدارها مانع این مهم می‌شود که قیمت سهام متناسب با مت

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۶:۰۰

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
رادیو سیگنال | توقفِ خروجِ پولِ حقیقی! | چهارشنبه 26 آبان
رادیو سیگنال | توقفِ خروجِ پولِ حقیقی! | چهارشنبه 26 آبان