0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
رادیو سیگنال | گرمایِ بورس در اولین روزِ زمستان! | چهارشنبه 1 دی
129

سیگنال | signal - رادیو سیگنال | گرمایِ بورس در اولین روزِ زمستان! | چهارشنبه 1 دی

راوی:

کانال:
سیگنال | signal

درباره این اپیزود
ه نظر می‌رسد فشار فروشِ روزهای اخیر تا حدی با روشن شدن تکلیف بودجه از بین رفته است. همچنین با تصویت 10 فرمان از سمت تیم اقتصادی دولت و تصمیم گرفتن در مورد بعضی از متغیرهای تاثیرگذار و مهم بورس، تردید خریدارها تاحدی برطرف شده و این موضوع از نقشه بازار امروز قابل مشاهده است. خیلی از تحلیل گرها معتقد هستند در این مقاطع ورود پول حقوقی ها تاثیر زیادی بر رشد بورس دارد و باتوجه به اینکه بعد از مدت‌ها حقوقی ها در چند نماد خریدار بودند، به صورت خوش بینانه

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۶:۲۲

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
رادیو سیگنال | گرمایِ بورس در اولین روزِ زمستان! | چهارشنبه 1 دی
رادیو سیگنال | گرمایِ بورس در اولین روزِ زمستان! | چهارشنبه 1 دی