0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
رادیو سیگنال | بورس، اولویتِ اول! | چهارشنبه 29 دِی
140

سیگنال | signal - رادیو سیگنال | بورس، اولویتِ اول! | چهارشنبه 29 دِی

راوی:

کانال:
سیگنال | signal

درباره این اپیزود
همانطور که بارها گفتم در یک روند نزولی فرسایشی و در شرایطی که رکود بر همه جای بازار سرمایه سایه انداخته، عوامل منفی بازار بر هم تاثیرگذارند و یکدیگر را تشدید می‌کنند. اگر به موقع فکری برای این مشکلات برداشته نشود، هرروز بزرگ و بزرگتر می‌شوند و علاج آنها نیز سخت‌تر. عدم نقدینگی‌ای که در بازار وجود دارد، در کنار بی‌توجهی به بورس باعث بحرانی‌تر شدن شرایط شده است.

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۶:۱۵

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
رادیو سیگنال | بورس، اولویتِ اول! | چهارشنبه 29 دِی
رادیو سیگنال | بورس، اولویتِ اول! | چهارشنبه 29 دِی