0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
همه لب
1

داستان شب - همه لب

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
یکی بود یکی نبود همه لب هیچ کس در خانه ما لب ندارد. دست کم در رگ چینی من چنین است. فقط من هستم که لب دارم . آن هم چه لبی . لب های آن قدر گنده که راه نفسم را بند می آورد. هر کدام از عکس های یادگاری خانوادگی مان را که نگاه کنید، برادرها و خواهرم را می بینید که لبخند می زنند ...

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۶:۰۱

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
همه لب
همه لب