0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
کرم چوب
2

داستان شب - کرم چوب

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
یکی بود یکی نبود نامه کرم چوب به دارکوب دوست نادیده ام مدت هاست شما را از علامات صادره تان می شناسم و با طریقی که جنابعالی پیشرفت می نمایید به زودی به دیدار یکدیگر نائل خواهیم شد . صدالبته پشتکار شما قابل تحسین است.چه گمان نمی برم تا آخر زمستان امسال اصولا جنگلی باقی بگذارید. اما دوست عزیز رعایت حال باقی موجودات زنده هم لازم به نظر می رسد!

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۴:۲۶

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
کرم چوب
کرم چوب