0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
خانه رو به رویی
20

داستان شب - خانه رو به رویی

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
خانه روبرویی نویسنده : راسیپورام کریشنا نارایان برگردان : اسدالله امرایی خوانش : نوشین فراحمدی جوکی وقتی از پنجره اش بیرون را نگاه می کرد، لرزه به تنش می افتاد. خانه روبرویی آن طرف خیابان را زن بی حیایی گرفته بود. پاسی از شب گذشته مردها می آمدند و... آن هم جلوی جوکی که از بام تا شام جان می کند تا زندگی سالمی داشته باشد و به خانواده ، مال و جان و همه راحتی های زندگی پشت پا زده بود...

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۷:۳۵

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
خانه رو به رویی
خانه رو به رویی