0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
سنگ زیرین آسیاب
27

داستان شب - سنگ زیرین آسیاب

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
سنگ زیرین آسیاب نویسنده و خوانش : سیامک احمدی داستان وصف حال جوانی با مشکلات زیاد از زبان خودش از دم در خانه تا سر کوچه به دنبالش دویدم. هرچقدر نگاهش کردم ، هرچقدر صدایش کردم ، التماس کردم فایده ای نداشت. دیگر مجبور شدم به پایش بیوفتم و افتادم. سر زانوهام زخمی شد. خونی شد ...

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۴:۰۰

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
سنگ زیرین آسیاب
سنگ زیرین آسیاب