0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
کسی در می زند
57

داستان شب - کسی در می زند

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
کسی در می زند نویسنده و خوانش : المیرا مجابی نگاهش روی دانه های عرق پیشانیم می چرخد. او در آخرین لحظه ها با نفس های تند و گرمش به یادم می آورد. در آهنی پشت سرم بسته می شود. تنم را می لرزاند. درهای رو به رو که با فاصله های چند متری پشت سر یکدیگر ردیف شده اند تار می شوند. پاهایم سست شده اند و بی حرکت مانده اند. صدایم که می کند ، جلوتر می روم...

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۶:۰۴

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
کسی در می زند
کسی در می زند