0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
کوچه شماره 5
75

داستان شب - کوچه شماره 5

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
امروز دیگر حتما می پرسم تا کی می توانم هر روز صبح ببینمش . به چشم های سبزش نگاه کنم و هیچ نگویم.چیزی به سر کوچه نمانده است . ماشین را کنار می زنم . توی آینه نگاهی به خودم می اندازم . قرآن روی داشبورد را می بوسم . مصمم پا روی پدال گاز فشار می دهم پیش به سمت کوچه شماره 5 ... داستان "کوچه شماره 5" نویسنده و خوانش : آنیتا روان بخش

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۸:۴۴

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
کوچه شماره 5
کوچه شماره 5