0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
بابام
87

داستان شب - بابام

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
و می کنه به مادرم که : این پسره سر من داد می زنه می بینی؟ مادرم گفت داره از شما سوال می پرسه . 10 بار پرسیده جواب ندادی. سه سال پیش رفتیم شنوایی سنجی و یه سمعک درجه یک براش گرفتیم که بعد مدتی استفاده نکرد و گفت گوش های خودم مگه چشه ؟ هیچ چیش نبود . فقط سنگین بود . بیشتر وقت ها هم هیچی نمی شنید . ناچار بودیم داد بزنیم و وقتیم که داد می زدیم می گفت : چرا سر من داد می زنین؟ به مادرم می گفت یه چیزی به این پسره بگو. آخه آدم سر پدرش داد می زنه ؟ بعد اش

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۳۵:۴۵

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
بابام
بابام