0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
شبنم ثانیه ها
155

داستان شب - شبنم ثانیه ها

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
برای چشم هایی که انتظار، شبنم خیزشان کرده است. داشت می مرد . اما نه از انفجار زمین و نه حتی با تیر خلاص آن عراقی ها. بلکه از خوشحالی . حتی نتوانست پا بر زمین بگذارد. چرخ بود که بر آسفالت فرودگاه رانده می شد. ویلچر. کاش می توانست. کاش می تونستم بدوم. دوید ... داستان "شبنم ثانیه ها" نویسنده : حسن بنی عامری خوانش : معصومه احمدپور

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۵:۱۵

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
شبنم ثانیه ها
شبنم ثانیه ها