0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
چاه
157

داستان شب - چاه

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
رد و غلمبه شده مثل جغد نشسته بود و پشت پهنش را چسبانده بود به دیوار شوره زده. یک جوری میخ شده بود تو صورتم و یکریز مرا می پایید. چشم های عجیب و غریبی داشت. فقط یکی از چشماش تکون می خورد. چشم چپش. وقتی که کله اش را یکوری می کرد تا بهتر ببیند ، مردمک چشم چپش سر می خورد . مثل تیله چرک گرفته ف می چسبید گوشه حدقه. اما چشم راستش این جوری نبود. چون تیله مشکی وامانده اش ، بی حالت ، همان وسط مانده بود و تکان هم نمی خورد. طوری که انگار از پشت پیچ شده بود!

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۲:۰۷

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
چاه
چاه