0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
آلبالویی
200

داستان شب - آلبالویی

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
داستان آلبالویی با صدای علیرضا عباسی مادرم میرقصید اما نه با هر آهنگی دقیقا برعکس خاله شهلا، اون با هر آهنگی میرقصید و... مادرم فقط با آهنگ هایی که متن خوبی داشت میرقصید آن هم چه رقصی، فقط در هوا نیم دایره میکشید. منم که حرفی میزدم میگفت میگفت اون خاله شهلاس من منم... بابا میگفت از خاله شهلا خوشش نمیاد جلفه، بد لباس میپوشه... اما مامان عاشق خاله شهلا بود.

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۵:۲۱

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
آلبالویی
آلبالویی