0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
مثل تکان گهواره
209

داستان شب - مثل تکان گهواره

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
داستان مثل تکان گهواره با صدای نوشین فراحمدی کافیست کمی ساز زدن بدانی تا بفهمی چه میخواهم بگویم... وقتی تمام زندگی ات از راه ساز زدن بگذرد سخت میشود وقتی که انگشت اصلی ات را نگاه میکنی ببینی به دو نیم تقسیم شده و خونیست که ازش سرازیر میشود، دکتر هم جواابم را نمیداد دکتر فقط به من بگو که آیا دوباره میتوانم ساز بزنم؟؟ و باز سکوت و معاینه....

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۵:۳۰

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
مثل تکان گهواره
مثل تکان گهواره