0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
همه نگفتن ها
208

داستان شب - همه نگفتن ها

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
پاسخگوی شماره 234 بفرمایید. نه ! جادوی آن لحن ، چو نسیمی هنوز می پیچد در سرم . تمامی ندارد . پی گردباد شدن می رود گویی. لذتش مدام است. درد دارد! مرور غالبا دردناک است. سوال مشو. کدامین درد را مپرس . لنگه دارد مگر ، آن درد که لذتش مدام است؟! گم مشو! کج مرو! جسم درد را منظورم نیست...

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۸:۲۱

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
همه نگفتن ها
همه نگفتن ها