0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
برای همه چمدان بسته ها
217

داستان شب - برای همه چمدان بسته ها

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
برای همه چمدان بسته ها با صدای آرش بابایی چمدان... چمدان شما رو یاد چی میندازه؟؟چمدان بستن چطور؟؟رفتن؟یا آمدن؟ کسی که می رود به کجا می رود، کجا را دارد که برود... اما اگر عزم رفتن کند میرود، منتظر نمیماند، شاید هم باید برود شاید تنها راه همین است...

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۴:۲۲

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
برای همه چمدان بسته ها
برای همه چمدان بسته ها