0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
کره جنوبی گم شده در پنج و نیم
219

داستان شب - کره جنوبی گم شده در پنج و نیم

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
کره جنوبی گم شده در پنج و نیم با صدای سمیرا نعمت اللهی احترام، احترام قلابی حال آدم را به هم می زند، بیشتر شبیه یک نگاه از بالا به پایینیست که بعضی ثروتمندان دارن و... تضاد طبقاتی، حتی در هواپیما سالن فرست کلس ها با قسمت های دیگر فرق دارد، هر کسی نمی تواند آنجا قدم بگذارد، تازه وقی ی رسی اول مسافران فرست کلس پیاده می شوندف پولدار ها همیشه نفر اولند این قانون دنیاست...

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۶:۵۱

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
کره جنوبی گم شده در پنج و نیم
کره جنوبی گم شده در پنج و نیم