0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
دربند
205

داستان شب - دربند

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
دربند با صدای نوشین فراحمدی محمود به من اجازه داده تا زمانی که خونه پیدا کنم از اپارتمان مستقلش استفاده کنم، رفتم تو خونه فکر کنم قبل از من زنی اینجا بوده نمیدونم روز را چطور بگذرونم، ولو شدم رو کاناپه و...

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۳:۴۸

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
دربند
دربند