0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
پاسخگوی شماره...
206

داستان شب - پاسخگوی شماره...

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
داستان پاسخگوی شماره... با صدای آرش بابایی درد دارد سرم، درد سر نه دردسر نمیشوم برایت، فقط پشت سرت راه میایم نگاهت هم که نمیتوانم بکنم، از پس کارهایم هم خودم بر میایم تو فقط گاهی بلند معجزه کن با صدایت... دست یادت نرود فقط، سفت بگیرشان تا جیغ نکشیده ام ول نکن ، بگذار تشنه شوم آغوشت را،جیره ببند...

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۸:۲۱

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
پاسخگوی شماره...
پاسخگوی شماره...