0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
نقطه سر خط
229

داستان شب - نقطه سر خط

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
یک قدم مانده به رسیدن قند لذت حل می شود در شوری ترس. نرسیدن ترس دارد. واقعی ترین ترس را روی پله نودو نهم تجربه می کنی. همان جا که یک دست مانده که بیندازی تا فتح قله. یک جای پا مانده که سفت کنی و پرچم بکوبی و واقعی ترین لذت را حس کنی...

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۲۴:۵۷

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
نقطه سر خط
نقطه سر خط