0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
روزهای تکراری من
237

داستان شب - روزهای تکراری من

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
صدای زنگ ساعت. دوباره روزی دیگر ! همیشه از شنیدن صدای ساعت عصبی می شوم. چون صدایش نوید از یک روز تکراری دیگر می دهد. صدایش را قطع می کنم . دوباره خوابم می گیرد. صدایی دیگر . این بار صدای زنگ گوشی. جواب می دهم. - رها کجایی پس ؟ بیست دقیقه اس تو ایستگاه اتوبوس وایستادم. چشمانم را به سختی باز می کنم...

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۰:۳۵

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
روزهای تکراری من
روزهای تکراری من