0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
انتظار
239

داستان شب - انتظار

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
یاد بگیریم که حقوق هم را رعایت کنیم. آن چه می شنوید، مجموعه لطفا یکی مرا از مرگ نجاب بدهد، نوشته بابک زمانی و من محمود سرمدی ، گوینده سه شنبه های چپق و ممنونیم که داستان شب را همراهی می کنید.

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۶:۱۸

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
انتظار
انتظار