0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
اتاق آجری
243

داستان شب - اتاق آجری

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
کودکی سرشار بود از خیال سادگی . همراه با بی خیالی که اضطراب زمان هدایتش نمی کرد. می توانستیم چشمانمان را ببندیم و از بوی مهر پاییزی مشاممان را پر کنیم و پس از کمی تامل سرمای وجودت را فرابگیرد و بخزی زیر لحاف کرسی و حتی به کاسه آشی با نعناع داغ فراوان فکر کنی و ...

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۶:۳۸

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
اتاق آجری
اتاق آجری