0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
فصل سوم،اپیزود سوم : نسخه نمی پیچیم...!
3

نسخه پیچ | Noskhehpich - فصل سوم،اپیزود سوم : نسخه نمی پیچیم...!

راوی:

کانال:
نسخه پیچ | Noskhehpich

درباره این اپیزود
اصغر این هفته نسخه نمی پیچه چرااا؟... بی خیال... این اپیزود ، این تریبون ، با تمام احترام تقدیم میشه به : آبادان...

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۶:۳۶

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
فصل سوم،اپیزود سوم : نسخه نمی پیچیم...!
فصل سوم،اپیزود سوم : نسخه نمی پیچیم...!