0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 2
6

رادیو گوشه - رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 2

راوی:

کانال:
رادیو گوشه

درباره این اپیزود
از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کردیم و سعی می‌کنیم به گوشه‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات سرک بکشیم.

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۸:۰۸

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 2
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 2