0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
نه: داستان روم (بخش دوم: امپراتوری)
9

Paragraph | پاراگراف - نه: داستان روم (بخش دوم: امپراتوری)

راوی:

کانال:
Paragraph | پاراگراف

درباره این اپیزود
خش دوم: امپراتوری جمهوری تا ابد برجا نماند، اما امپراتوری‌ها هم همیشگی نیستند.   منابع اصلی: وب‌سایت کرش کورس: اینجا و اینجا؛ وب‌سایت شبکۀ تاریخ؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ سقوط امپراتوری روم؛ دانشنامه تاریخ باستان.   برای مطالعه بیشتر: The Decline and Fall of the Roman Empire (Goodreads) The Twelve Caesars (Goodreads) The Roman Revolution (Goodreads) The Roman Triumph (Goodreads) Pagans and Christians (Goodreads)     موسیقی‌ها: آلبوم Immo

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۱:۰۲:۳۲

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
نه: داستان روم (بخش دوم: امپراتوری)
نه: داستان روم (بخش دوم: امپراتوری)
خش دوم: امپراتوری جمهوری تا ابد برجا نماند، اما امپراتوری‌ها هم همیشگی نیستند.   منابع اصلی: وب‌سایت کرش کورس: اینجا و اینجا؛ وب‌سایت شبکۀ تاریخ؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ سقوط امپراتوری روم؛ دانشنامه تاریخ باستان.   برای مطالعه بیشتر: The Dec.