0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
HV-S3E15
50

هاگیرواگیر - HV-S3E15

راوی:

کانال:
هاگیرواگیر

درباره این اپیزود
انزدهمین هاگیرواگیر(فصل سوم)در روزهایی که از هرسو گیر و گوری میبینیم و میشنویم و وجود دارد،در 27 خرداد 1401 منتشر میشود ...ما گفته بودیم که "در هر هاگیر واگیر همراهتونیم". اینم مهر تایید همین حرفمونه تا بدونید چندان هم شعاری نیستیم و به حرفهامون عمل میکنیم. اینبار کمی بیشتر از همیشه ،جدی بودیم. جدی حرف زدیم. تلخ بودیم. اما زندگی ملغمه ای از همه ی احساسهاست. تلخ و شیرین...خنده و غم. هاگیرواگیر مثل همیشه، پر از نکته های جدی و خنده های

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۱:۱۷:۲۳

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
HV-S3E15
HV-S3E15